Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde

De Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde zet zich in voor ideële en financiële ondersteuning van het werk van Ven. Dr. Trogawa Rinpoche, die in 1992 het Chagpori Tibetan Medical Institute heropende, in Darjeeling, India.

Hoe staat Chagpori ervoor op .

10 februari 2021

Een gelukkig, gezond, blijmoedig en voorspoedig Tibetaans Ijzeren Os jaar (Losar)

21 juli 2020

Dit jaar is het eind examen voor hen. Helaas kan de kruidentocht dit jaar niet doorgaan ivm de corona epidemie. Vanaf augustus tot oktober hebben de studenten een periode om te studeren. In november hebben ze hun mondeling examen (memorizing), hun examen over de plantenkennis en in december het schriftelijk examen. Dan beginnen ze in […]

14 juli 2020

Met heel veel dank heeft Chagpori, Darjeeling via de SCTG een legaat mogen ontvangen van 10.000 euro. Dit bedrag wordt gebruikt om mede de kosten van het te bouwen hostel in Salugara te financieren. Wij zijn zeer erkentelijk voor deze betrokken en gulle gift. Moge de schenkster rusten in vrede.Eindejaarsbrief 2020

Volg de bouw van de
apotheek in Salugara!

Volg de SCTG ook op Facebook

Legaten en Nalatenschappen

In Memoriam

Wat in 1959 door de Chinezen is verwoest, is in 1992 in ballingschap weer voortgezet. Zodat de eeuwenoude kennis over geneeskrachtige werking van kruiden is behouden.

Een belangrijke zaak waar de stichting zich graag voor inzet en jou bij nodig heeft.