Disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan is copyright van de Stichting Chagpori voor Tibetaanse geneeskunde.

Alle rechten zijn gereserveerd.

Het is verboden om iets van de inhoud in welke vorm dan ook te distribueren of te reproduceren.

Alleen als je de bronvermelding doet van de site mag je iets printen of downloaden voor je persoonlijke en niet commerciële gebruik.

Je kunt alleen de inhoud kopiëren naar individuele derde partijen voor hun persoonlijk gebruik, als je de website als bronvermelding van het materiaal geeft.

Je kunt niet, uitgezonderd met een door ons geschreven permissie, iets van de inhoud distribueren voor commercieel gebruik. Noch mag je het doorgeven, opslaan op een andere website of een andere form van elektronisch te herleiden systeem.

Wij hebben ons ingezet om contact te maken met de bezitters van het gebruikte materiaal. Laat ons alsjeblieft weten als wij uw copyright geschonden hebben.