Verantwoording

Toelichting inkomsten en uitgaven SCTG

Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde
Schalk Burgerstraat 122,
1091 LM Amsterdam

ING Bank rekening:
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Sinds de oprichting werken de bestuursleden onbezoldigd.

De stichting is door de overheid aangemerkt als instelling zoals bedoelt in art. 24. lid 4 van de successiewet 1956.
RSIN no. (voorheen fiscaal nummer) 814 374 700 .

In verband met de nieuwe privacy wet is het belangrijk te weten dat de adressen van donoren slechts intern gebruikt worden en niet gedeeld met derden.