Vrienden van Chagpori

Uw hulp is nodig.

De opleiding tot arts is de levensader van de Tibetaanse heelkunst.
Het merendeel van de studenten is vluchteling en veelal niet in staat de opleiding zelf te financieren.
De hele materiele infrastructuur, school, apotheek, kliniek, enz. moet verder worden opgebouwd en ontwikkeld. De Indiase overheid draagt hier niet in bij. Alles moet door sponsoren worden gefinancierd.

Wordt vriend door (periodiek) een bedrag over te maken op IBAN: NL31 INGB 0005425933. Als je wilt kun je zelf bepalen aan welk project je bijdrage besteed wordt. Je kunt ook bijdragen aan een deel van de studiekosten van een student.
De besteding van de ontvangen bijdragen vindt u terug op deze website onder projecten.
Giften zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.
RSIN no. (voorheen fiscaal nummer) 814 374 700

Alvast heel veel dank.

Karen Kruithof (namens het bestuur van de SCTG)

Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde
Schalk Burgerstraat 122,
1091 LM Amsterdam

ING Bank rekening:
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Donaties

De stichting is door de overheid aangemerkt als instelling zoals bedoelt in art. 24. lid 4 van de successiewet 1956