Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde

Chagpori Tibetan Medical Institute
Chagpori was het oudste onderwijsinstituut voor geneeskunde in Tibet. De kennis van de Tibetaanse geneeskunde berust traditioneel op de lessen die meer dan 2500 jaar geleden door de Boeddha in India gegeven zijn. Deze kennis is door mondelinge overdracht tot op heden bewaard gebleven. In 400 na Chr. is deze kennis door Guru Rinpoche naar Tibet overgebracht en vanaf de 8ste eeuw werd deze geneeswijze in verschillende kloosters in Tibet toegepast. Sinds 1100 na Chr. zijn er teksten samengesteld. Door de enorme uitgestrektheid van Tibet was de kennis echter versnipperd. Om met name de kwaliteit van de opleiding tot arts te concentreren en te bewaken werd in 1696 door de 5e Dalai Lama de kloosterschool Chagpori, Iron Hill, opgericht op een ijzerhoudende heuvel in Lhasa. Door de sterke verbinding van de Tibetaanse geneeskunde met de boeddhistische leer werd bij de studenten een diepgaand begrip over de samenhang tussen lichaam en geest bereikt.

Uiteindelijk was er ook behoefte aan een meer seculiere opleiding en in 1916 werd daarom in Lhasa het Tibetan Medical en Astro Institute [ TMAI ] opgericht.
Chagpori werd tijdens de Chinese inval in 1959 grondig verwoest. Nog altijd liggen er brokstukken van het instituut en zijn er muurschilderingen te vinden op de heuvel waar nu een telecommunicatietoren is gebouwd.

Na de vlucht van de Dalai Lama en een grote groep Tibetanen naar India werd in 1962 het TMAI in Dharamsala, noordwest India opnieuw opgericht. Het is de grootste school voor Tibetaanse geneeskunde, gecombineerd met astrologie. Deze school levert artsen af die nu over de hele wereld werkzaam zijn, vooral op plaatsen waar veel Tibetanen leven.

In 1992 stichtte Trogawa Rinpoche nogmaals het Chagpori Tibetan Medical Institute (CTMI) in het noordoosten van India, in Darjeeling. Hiermee zorgde hij voor de noodzakelijke continuering van de Chagpori lineage.