6 april 2021
De Hostel en College faciliteiten zijn gerenoveerd en worden voor de komende nieuwe batches gebruikt.

Hiervoor werd gekozen omdat door de aanleg van de weg verschillende bomen moesten worden gekapt en er dus veel hout beschikbaar was.

meer nieuws