11 september 2021
Bezoek President Tibetaanse regering in ballingschap Chagpori

26 mei 2021
Gratis medicijnen en voedselpakketten
6 april 2021
25 maart is een nieuwe batch begonnen aan de 6-jarige opleiding tot Tibetaans geneeskundige.

Hoewel er slechts 4 van de 10 studenten die aangenomen waren zijn gearriveerd, is het de vraag of de anderen nog komen.
Aangezien ook in India de corona pandemie voor beperkingen zorgt, is dit nog niet duidelijk. In de loop van dit jaar zal er nog een nieuwe batch starten.

6 april 2021
De Hostel en College faciliteiten zijn gerenoveerd en worden voor de komende nieuwe batches gebruikt.

Hiervoor werd gekozen omdat door de aanleg van de weg verschillende bomen moesten worden gekapt en er dus veel hout beschikbaar was.

2 maart 2021
Rijweg nadert het Chagpori college

13 februari 2021
Yangsi met zijn familie bij Chorten Gonpa
10 februari 2021
Voor alle bezoekers van de site:

Een gelukkig, gezond, blijmoedig en voorspoedig

Tibetaans Ijzeren Os jaar (Losar)

21 juli 2020
Voortgang studenten

Dit jaar is het eind examen voor hen. Helaas kan de kruidentocht dit jaar niet doorgaan ivm de corona epidemie. Vanaf augustus tot oktober hebben de studenten een periode om te studeren. In november hebben ze hun mondeling examen (memorizing), hun examen over de plantenkennis en in december het schriftelijk examen. Dan beginnen ze in januari 2021 met hun praktisch jaar.

14 juli 2020
Ontvangen legaat

Met heel veel dank heeft Chagpori, Darjeeling via de SCTG een legaat mogen ontvangen van 10.000 euro.

Dit bedrag wordt gebruikt om mede de kosten van het te bouwen hostel in Salugara te financieren.

Wij zijn zeer erkentelijk voor deze betrokken en gulle gift.

Moge de schenkster rusten in vrede.

29 juni 2020
Dank voor donatie

Met dank heeft Chagpori Darjeeling een donatie ontvangen van de stichting Rigzin van € 1000,- ten behoeve van voedselpakketten en medicijnen voor corona-patiënten in India.