14 juli 2020
Ontvangen legaat

Met heel veel dank heeft Chagpori, Darjeeling via de SCTG een legaat mogen ontvangen van 10.000 euro.

Dit bedrag wordt gebruikt om mede de kosten van het te bouwen hostel in Salugara te financieren.

Wij zijn zeer erkentelijk voor deze betrokken en gulle gift.

Moge de schenkster rusten in vrede.

meer nieuws