Over SCTG

Op 20 december 2004 is de SCTG opgericht. Deze stichting heeft de plaats ingenomen van de Chagpori Support Groep Nederland.

De SCTG heeft ten doel:

1. Het bevorderen van de Tibetaanse geneeskunde in de traditie van Chagpori in Nederland en het ondersteunen van die geneeskunde in India en andere landen; het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, alles in de ruimste zin.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het aanbieden van Tibetaanse geneeskunde door het faciliteren van amchi’s (Tibetaanse artsen) die opgeleid en getraind zijn in de traditie van Chagpori,
  • het uitnodigen van Tibetaanse Lama’s en artsen en het organiseren van hun bezoek,
  • het begeleiden van patiënten,
  • het organiseren van lezingen, seminars en reizen,
  • het bevorderen van contacten tussen Tibetaanse en westerse artsen
  • het promoten van onderzoek naar en verzamelen van medicinale kruiden en het verwerken hiervan in kruidenpillen zoals gebruikt in Chagpori,
  • het promoten van onderzoek en ontwikkeling op het raakvlak van Tibetaanse en westerse geneeskunde,
  • het aanbieden en verkopen van boeken, rapporten en (andere) publicaties over Tibetaanse geneeskunde,
  • het vertegenwoordigen van Chagpori India in het Westen op discussieplatforms, organisaties en dergelijke om de specifieke benadering van Chagpori te presenteren en alle overige wettige middelen die tot verwezenlijking van haar doelstelling kan leiden.

Bestuursleden zijn:

Wout den Dulk, voorzitter
Karen Kruithof, secretaris penningmeester
Nel de Jong, alg. bestuurslid
Myra de Rooy, alg. bestuurslid
Paula de Wijs-Koolkin, adviseur van het bestuur