Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde

Uw hulp is nodig.

De opleiding tot arts is de levensader van de Tibetaanse heelkunst.
Het merendeel van de studenten is vluchteling en veelal niet in staat de opleiding zelf te financieren.
De hele materiele infrastructuur, school, apotheek, kliniek, enz. moet verder worden opgebouwd en ontwikkeld. De Indiase overheid draagt hier niet in bij. Alles moet door sponsoren worden gefinancierd.

Wordt vriend door (periodiek) een bedrag over te maken op giro 5425933. Als je wilt kun je zelf bepalen aan welk project je bijdrage besteed wordt. Je kunt ook bijdragen aan een deel van de studiekosten van een student.
De besteding van de ontvangen bijdragen vindt u terug op deze website onder projecten.
Giften zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.

Alvast heel veel dank

Karen Kruithof (namens het bestuur van de SCTG)


Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde
Schalk Burgerstraat 122,
1091 LM Amsterdam

Postbank no: 542 59 33
Kamer van Koophandel no. 3421 7528
IBAN: NL80 PSTB 0005 4259 33
BIC: PSTBNL21De stichting is door de overheid aangemerkt als instelling zoals bedoelt in art. 24. lid 4 van de successiewet 1956