Contact

Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde

Schalk Burgerstraat 122
1091 LM Amsterdam

Telefoon 020 – 672 0227
e-mail: [email protected]

Voor donaties:
ING Bank rekening
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Verantwoording

Toelichting inkomsten en uitgaven SCTG

Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde
Schalk Burgerstraat 122,
1091 LM Amsterdam

ING Bank rekening:
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Sinds de oprichting werken de bestuursleden onbezoldigd.

De stichting is door de overheid aangemerkt als instelling zoals bedoelt in art. 24. lid 4 van de successiewet 1956.
RSIN no. (voorheen fiscaal nummer) 814 374 700 .

In verband met de nieuwe privacy wet is het belangrijk te weten dat de adressen van donoren slechts intern gebruikt worden en niet gedeeld met derden.

Vrienden van Chagpori

Uw hulp is nodig.

De opleiding tot arts is de levensader van de Tibetaanse heelkunst.
Het merendeel van de studenten is vluchteling en veelal niet in staat de opleiding zelf te financieren.
De hele materiele infrastructuur, school, apotheek, kliniek, enz. moet verder worden opgebouwd en ontwikkeld. De Indiase overheid draagt hier niet in bij. Alles moet door sponsoren worden gefinancierd.

Wordt vriend door (periodiek) een bedrag over te maken op IBAN: NL31 INGB 0005425933. Als je wilt kun je zelf bepalen aan welk project je bijdrage besteed wordt. Je kunt ook bijdragen aan een deel van de studiekosten van een student.
De besteding van de ontvangen bijdragen vindt u terug op deze website onder projecten.
Giften zijn onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de belastingen.
RSIN no. (voorheen fiscaal nummer) 814 374 700

Alvast heel veel dank.

Karen Kruithof (namens het bestuur van de SCTG)

Stichting Chagpori voor Tibetaanse Geneeskunde
Schalk Burgerstraat 122,
1091 LM Amsterdam

ING Bank rekening:
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Donaties

De stichting is door de overheid aangemerkt als instelling zoals bedoelt in art. 24. lid 4 van de successiewet 1956

Donaties

Bankdetails
Bij overboeking op de SCTG-rekening is het belangrijk te vermelden voor welk project de donatie bedoeld is.
ING Bankrekening:
IBAN: NL31 INGB 0005425933
BIC: INGBNL2A

Financiële steun voor projecten in 2020
Om donaties voor de belastingdienst aftrekbaar te maken is een volmacht via de notaris niet meer nodig. Wel is het belangrijk om een brief te vragen aan de SCTG waarop het gedoneerde bedrag vermeld staat. Wil je zo’n brief hebben, stuur dan een mail met dit verzoek aan: [email protected]

Voor hen die graag een connectie willen maken met de nieuwe incarnatie van Trogawa Rinpoche is het mogelijk om een speciale donatie te doen, die besteedt wordt aan de opleiding van de Yangsi. U kunt hiervoor dezelfde bankgegevens gebruiken.

De SCTG is een stichting die er in slaagt om de onkosten in Nederland zo minimaal mogelijk te houden, daardoor gaat vrijwel elke gedoneerde euro rechtstreeks naar India.

Mocht je fondsen weten of ideeën hebben om Chagpori bij hun werk en projecten te helpen, dan horen wij dat graag!

Disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan is copyright van de Stichting Chagpori voor Tibetaanse geneeskunde.

Alle rechten zijn gereserveerd.

Het is verboden om iets van de inhoud in welke vorm dan ook te distribueren of te reproduceren.

Alleen als je de bronvermelding doet van de site mag je iets printen of downloaden voor je persoonlijke en niet commerciële gebruik.

Je kunt alleen de inhoud kopiëren naar individuele derde partijen voor hun persoonlijk gebruik, als je de website als bronvermelding van het materiaal geeft.

Je kunt niet, uitgezonderd met een door ons geschreven permissie, iets van de inhoud distribueren voor commercieel gebruik. Noch mag je het doorgeven, opslaan op een andere website of een andere form van elektronisch te herleiden systeem.

Wij hebben ons ingezet om contact te maken met de bezitters van het gebruikte materiaal. Laat ons alsjeblieft weten als wij uw copyright geschonden hebben.

Links